Producten

Sportvereniging Monitor(bestuur)

De verenigingsscan is een product voor een sportservice of sportraad in een provincie of gemeente. Met dit instrument brengt u de vitaliteit van sportverenigingen in uw regio in kaart. Aan de hand van een aantal hoofdonderwerpen wordt de vitaliteit van de vereniging getoetst en krijgen de verenigingen de ruimte om hun ondersteuningsbehoefte kenbaar te maken. De vraagstelling is een o.a. gebaseerd op het voormalige IK-sportmodel, maar wordt continue geactualiseerd! Het is ook mogelijk om zelf specifieke vragen toe te voegen. De resultaten worden gepresenteerd in een gebruiksvriendelijke dashboardrapportage.

Met de resultaten van de verenigingsscan kunt u het sportbeleid nog beter afstemmen op de behoefte en wensen van de sportverenigingen. Leer van de successen die sportverenigingen behalen en krijg een inzicht in welke knelpunten en bedreigingen zij ervaren.

Wilt u zelf de regie houden over het onderzoek en de onderzoeksdata? Wilt u kunnen filteren op tak van sport, thema’s en meer? Wilt u een overzichtelijk verslag per vereniging? De Sportverenigingsscan maakt het mogelijk!

Geef uw buurtsportcoaches en verenigingsadviseurs écht meer grip op de sportverenigingen!


Sportverenigingsscan(leden)

De Sportverenigingsscan voor leden helpt een sportservice of lokale sportraad te monitoren, hoe actief sportende leden de faciliteiten beoordelen. Hoe ervaren leden de sportaccommodatie? Hoe kijken de leden aan tegen het bestuur en de toekomst van de vereniging? Houd de verenigingen in de regio een spiegel voor!

Kans en behoefteonderzoek vrijwilligerswerkorganisaties

Wilt u als lokaal Vrijwilligerssteunpunt weten waar de kansen en uitdagingen binnen uw regio liggen? Dan kan onze Vitaliteitsscan dienen om te monitoren hoe vitaal de vrijwilligerswerkorganisaties zijn.  Niet een standaard klanttevredenheidsonderzoek, maar een initiële monitor om te toetsen waar de knelpunten en kansen liggen voor uw vrijwilligerssteunpunt, vanuit het oogpunt van culturele en maatschappelijke organisaties met actieve vrijwilligers. Welke rol zien zij weggelegd voor hun Vrijwilligerssteunpunt?

Met een pro-actieve houding zorgt u voor een nog breder draagvlak onder uw achterban en gelijktijdig kunt u de gemeente met een representatieve meting informeren over de kansen en uitdagingen.

Deze inzichten helpen uw vrijwilligerssteunpunt om met de resultaten uw beleid en uw diensten nog gerichter af te stemmen op de behoefte van uw achterban. Zijn ze zelf in staat om vrijwilligers aan trekken? Welke ondersteuning hebben zij nodig om bepaalde doelen te realiseren? Aan welke cursussen en workshops hebben hun vrijwilligers behoefte?

Door deze vragen namens uw vrijwilligerssteunpunt te beantwoorden, kunt u met de beschikbare middelen, de juiste koers varen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

het scholingsaanbod goed laten aansluiten op de behoefte van de vrijwilligerswerkorganisaties of de vacaturebank nog beter in te richten.

Wilt u meer weten over onze (Vitaliteitsscan) Kans en behoefteonderzoek?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via 010-2260702