Vitaliteitsscan

Vanaf 1 oktober 2022 is Data Collectie Advies opgegaan in DataIM. Wilt u meer weten over de producten of diensten neem dan contact op met DataIM via telefoonnummer: +31 (0)20 530 4320

Wilt u als Vrijwilligerssteunpunt weten waar de kansen en uitdagingen binnen uw regio liggen? Dan kan onze Vitaliteitsscan dienen om te monitoren hoe vitaal de vrijwilligerswerkorganisaties zijn.  Niet een standaard klanttevredenheidsonderzoek, maar een initiële monitor om te toetsen waar de knelpunten en kansen liggen voor uw vrijwilligerssteunpunt, vanuit het oogpunt van culturele en maatschappelijke organisaties met actieve vrijwilligers. Welke rol zien zij weggelegd voor hun Vrijwilligerssteunpunt?

Met een pro-actieve houding zorgt u voor een nog breder draagvlak onder uw achterban en gelijktijdig kunt u de gemeente met een representatieve meting informeren over de kansen en uitdagingen.

Deze inzichten helpen uw vrijwilligerssteunpunt om met de resultaten uw beleid en uw diensten nog gerichter af te stemmen op de behoefte van de vrijwilligerswerkorganisaties. Zijn ze zelf in staat om vrijwilligers aan trekken? Welke ondersteuning hebben zij nodig om bepaalde doelen te realiseren? Aan welke cursussen en workshops hebben hun vrijwilligers behoefte?

Door deze vragen namens uw vrijwilligerssteunpunt te beantwoorden, kunt u met de beschikbare middelen, de juiste koers varen! Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

het scholingsaanbod goed laten aansluiten op de behoefte van de vrijwilligerswerkorganisaties of de vacaturebank nog beter in te richten.